Архив рубрики: Մաթեմատիկա

Թեստ 3

Թեստ 2

Թեստ 1

Տեղափոխության վերբերյալ խնդիրներ

Արագություն, ժամանակ, ճանապարհ․ մաս2

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն

Տարաբնույթ խնդիրներ

Բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Գործողություններ չափման միավորներով

Երեք իրար հաջորդող թվեր

Առաջադրանքներ

Գունային խաղեր

Ուսումնական գարուն

Հաշվարկներ

Մոգական քառակուսիներ

Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Միևնույն կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Կոտորակների համեմատում

Հավասար հայտարար ունեցող կոտորակների համեմատումը

Թվի մաս գտնելը և թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը

Խաչբառ

Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ

Կոտորակները կենցաղում

Մաս և ամբողջ։ Թվի մաս գտնելը։

Չափման միավորներ

Առօրյական մաթեմատիկակա

Ամանորյա խնդիրներ

Իմ ընտանիքը նախագիծ

Առաջադրանք

Տեղափոխության վերբերյալ խնդիրներ

 1. Երկու պարկում կար 124 կգ շաքարավազ։ Երբ |-ից 4 կգ տեղափոխեցին ||-ի մեջ, պարկերում շաքարավազների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ շաքարավազ կար յուրաքանչյուր պարկում։
  124:2=62
  62+4=66
  62-4=58
 2. Երկու արկղում կա 74 կգ խնձոր։ Երբ |-ից 3կգ լցրին ||-ի մեջ, ապա արկղերում խնձորների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ խնձոր կար արկղերում նախքան տեղափոխությունները։
  74:2=37
  37+3=40
  37-3=34
 3. Երկու խմբում կային 150 ուսանող։ Երբ |-ից 10 հոգի տեղափոխեցին || խումբ, ապա խմբերում ուսանողների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ուսանող կար յուրաքանչյուր խմբում։
  150:2=75
  75+10=85
  75-10=65
 4. Երկու պահեստներում կար 540 պարկ ալյուր։ Երբ |-ից 20 պարկ տեղափոխեցին || պահեստ, պահեստներում ալյուրների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ պարկ ալյուր կար յուրաքանչյուր պահեստում։
  540:2=270
  270+20=290
  270-20=250
 5. Երկու տուփերում միասին կար 40 հատ լուցկի։ Երբ |-ից 5 լուցկի տեղափոխեցին || տուփ, տուփերում լուցկիների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ լուցկի կար յուրաքանչյուր տուփում։
  40:2=20
  20+5=25
  20-5=15

Արագություն, ժամանակ, ճանապարհ․ մաս2

• Բեռնատարը 740 կմ ճանապարհի առաջին 320կմ-ն անցավ 80կմ/ժ արագությամբ, իսկ մնացած մասը՝ 60կմ/ժ արագությամբ։ Բեռնատարը քանի՞ ժամում անցավ այդ ճանապարհը։
740-320=420
320:80=4
420:60=6
4+6=10 ժամ

• Գնացքը 2 օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1620կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 10 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 2 ժամ պակաս։ Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը։
900 կմ

• A քաղաքից միևնույն ուղղությամբ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ 8 ժամ հետո որքա՞ն կլինի նրանց միջև եղած հեռավորությունը, եթե առաջին ավտոմեքենան ժամում անցնում է 60կմ, իսկ երկրորդը՝ 80 կմ։

• 480կմ հեռավորության վրա գտնվող 2 քաղաքներից միաժամանակ իրար հանդիպակաց դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և հանդիպեցին 3 ժամ հետո։ Առաջինը գնում էր 60կմ/ժ արագությամբ։ Որոշիր երկրորդ մեքենայի արագությունը։
100 կմ/ժ

• A քաղաքից միաժամանակ հակադիր ուղղություններով դուրս եկան երկու ավտոմեքենա ։ Առաջինի արագությունը 70կմ/ժ էր, իսկ երկրորդինը՝ 20 կմ/ժ -ով ավելի։ Որքա՞ն կլինի նրանց հեռավորությունը 3 ժամ հետո։
60 կմ/ժ

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն

• Գնացքը 20 ժամում միևնույն արագությամբ անցավ
1400կմ ճանապարհ։ Որքա՞ն էր գնացքի շարժման արագությունը։
1400:20=70կմ/ժ

• Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 5 ժամում, եթե շարժվի 70կմ/ժ արագությամբ։
70×5=350կմ

• Հեծանվորդը 2 ժամում ընթացավ 18կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ։
18×2=36 կմ

• Գնացքը 2 օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1800կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 12 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 4 ժամ պակաս։ Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը։
12×90=1080

• Հայկենց տնից մինչև դպրոց 450մ է։ Նա դպրոց է գնացել 50մ/ր արագությամբ։ Որքա՞ն ժամանակ նա ծախսեց դպրոց գնալու համար։
450:50=9 րոպե

• Երևանից միևնույն ուղղությամբ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ 4 ժամ հետո որքա՞ն կլինի նրանց միջև եղած հեռավորությունը, եթե առաջին ավտոմեքենան ժամում անցնում է 70կմ, իսկ երկրորդը՝ 90 կմ։
40×7=280
4×90=360
360-280=80

• Մոտոցիկլավարը 160կմ ճանապարհի առաջին 40կմ-ն անցավ 40կմ/ժ արագությամբ, իսկ մնացած մասը՝ 60կմ/ժ արագությամբ։ Մոտոցիկլավարը քանի՞ ժամում անցավ այդ ճանապարհը։
160-40=120
120:60=2
1+2=3 ժամում

• Բեռնատարը 400 կմ ճանապարհի առաջին 120կմ-ն անցավ 60կմ/ժ արագությամբ, իսկ մնացած մասը՝ 70կմ/ժ արագությամբ։ Բեռնատարը քանի՞ ժամում անցավ այդ ճանապարհը։
120:60=2
400-120=280
280:70=3
2+3=5 ժամ

Տարաբնույթ խնդիրներ

 Աննան 24 տետրի համար վճարեց 200 դրամ ավելի, քան Աշոտը
20 տետրի համար։ Նարեն 15 տետերի համար որքա՞ն վճարեց։
24-20=4
200:4=50
15×50=750

 Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 150 դմ է։ Գտիր այն քառակուսու մակերեսը, որի կողմը հավասար է այդ եռանկյան
կողմին։
150:3=50
50×4=200

 Արամը ունի 500 դրամով ավելի քան Դավիթը։ Հաշվի՛ր, թե որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք միասին ունեն 2500 դրամ։
2500-500=2000
2000:2=1000
1000+500=1500
1500Արամը և 1000 Դավիթը

 Հրանտը ունի 400 դրամով քիչ քան Ռազմիկը։ Հաշվի՛ր, թե որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք միասին ունեն 2400 դրամ։
2400-400=2000
2000:2=1000
1000+400=1400
1000` Հրանտը, 1400՝ Ռազմիկը

 Ռուբենը ունի 2 անգամ ավելի դրամ քան Նարեն։ Հաշվի՛ր, թե
որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք
միասին ունեն 2400 դրամ։
2400:3=800
800×2=1600
1600` Ռուբեն, 800՝ Նարե

 Արմենը ունի 3 անգամ ավելի դրամ քան Հրանտը։ Հաշվի՛ր, թե
որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք
միասին ունեն 3600 դրամ։
3600:4=900
900×3=2700
2700`Արմեն, 900՝ Հրանտ

 Դավիթը ունի 4 անգամ ավելի դրամ քան Նարեկը։ Հաշվի՛ր, թե
որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք
միասին ունեն 5000 դրամ։
5000:5=1000
4×1000=4000
4000Դավիթը, 1000Նարեկը

 Երկու կից հողամասերից մեկի մակերերսը 2 անգամ մեծ է մյուսի մակերեսից։ Հաշվի՛ր յուրաքանչյուր հողամասի մակերերսը՝ իմանալով, որ դրանք միասին 2100 սմ 2 են։
2100:3=700
2×700=1400
1400 և 700

 Գտիր 12 սմ կողմով քառակուսու մակերերսի 3/4 մասը։
12×12=144
144:4×3=108

 Քառակուսու մակերեսը 25 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը։
5+5+5+5=20

Բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Առաջադրանքներ

 1. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով՝
  150‧300‧20=150‧20‧300=900000
  80‧600‧500=80‧500‧600=24000000
  250‧700‧40=250‧40‧700=7000000
  400‧600‧50=400‧50‧600=12000000
 2. Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով՝
  30‧5‧40=6000
  24‧50‧38=45600
  15‧4‧500=30000
  250‧40‧70=70000
  17‧10‧20=3400
 3. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով՝
  4‧25‧138=13800
  80‧30‧50
  4‧50‧8‧17=27200
  60‧20‧40‧5=240000
  2‧30‧50‧11=33000
  (2‧250)‧(140‧5)=35000
 4. Ստուգե՛ք հավասարությունը․
  270‧(5 ‧6)= (270‧5) ‧6 11‧(80 ‧9)=(11‧80)‧9
  (20‧18)‧4=20‧(18‧4)
  (800‧30)‧50=800‧(30‧50)
  Հավասարությունները ճիշտ են:
 5. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝
  27‧7=189
  104‧7=728
  290‧9=2610
  2388‧3=7164

Գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Առաջադրանքներ

 1. Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը հաշվել
  առավել հարմար եղանակով՝
  150+200+250=150+250+200=600
  393+600+7+3000=393+7+600+3000=4000
  796+200+4+450=796+4+200+450=1450
  38000+6550+2000=38000+2000+6550=46550
  6480+224+500+20=6480+20+500+224=7224
  12000+6214+8000=12000+8000+6214=26214
  7480+364+500+20=7480+20+500+364=8364
 2. Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքը հաշվել
  առավել հարմար եղանակով՝
  189+70+30=289
  139+14+84=237
  1033+967+255=2255
  333+6667+1992=8992
  117+283+196=596
  256+115+144=256+115+144
  13+87+39=139
  1001+999+101=2101
  60+40+57=157
 3. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական
  օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով՝
  12+38+62=112
  64+36+18=118
  393+107+8+92=600
  275+25+8+92=400
  276+24+9+91=400
  1035+465+49+101=1650
  654+346+250+750+17=2017