Архив рубрики: Մաթեմատիկա

1. Միհրանը փոքր է Ստեփանից, բայց մեծ է Կարենից։ Ստեփանը փոքր է Արտյոմից, իսկ Տիգրանը փոքր է Կարենից։ Ո՞վ է նրանցից ամենամեծը։

Անխորագիր պատկեր

Արտյոմ

2. Գրքի էջերը համարակալված են 1, 2, 3, 4, 5 և այլն: 5 թվանշանը հանդիպում է ճիշտ 16 անգամ: Ամենաշատը քանի՞ էջ կարող է ունենալ այդ գիրքը:

64

3. Ընտանիքում կա չորս երեխա՝ Մարիամը, Նարեկը, Անին և Լուսինեն: Նրանք 5, 8, 13 և 15 տարեկան են: Աղջիկներից մեկը գնում է մանկապարտեզ, Մարիամը Նարեկից մեծ է, իսկ Մարիամի ու Անիի տարիքների գումարը բաժանվում է երեքի։ Քանի՞ տարեկան է Լուսինեն։

Լուսինեն-15 տարեկան

4. Փողոցի մի կողմում տները հաջորդաբար համարակալված են զույգ թվերով՝ 2,4,6,… իսկ մյուս կողմում՝ կենտ թվերով՝ 1,3,5,…։ Զույգ կողմի վերջին տունը ունի 12 համարը: Այդ փողոցում կա ընդամենը 17 տուն։ Ի՞նչ համար ունի փողոցի կենտ համարներով կողմի վերջին տունը:

21

Անխորագիր պատկեր

5. Արմենի քայլը 75սմ է, իսկ Վարդանինը՝ 60սմ: Ի՞նչ ամենափոքր հեռավորության վրա նրանք երկուսն էլ ամբողջ թվով քայլ կանեն:

300սմ

Անխորագիր պատկեր

6. Կաթսայում ջուրը 5 անգամ ավելի է, քան շշի մեջ, իսկ շշի մեջ ջուրը 8 բաժակով քիչ է, քան կաթսայում։ Քանի՞ բաժակ ջուր կա կաթսայում։

Կաթսայում կա 10 բաժակ ջուր:

7. Դերձակն ունի 18 մետրանոց կտոր, որից օրական կտրում էր 3մ։ Քանի՞ օր հետո նա կկտրի վերջին կտորը։

5 օր հետո

8. Արամը 987654321=100 արտահայտության մեջ չորս տեղ գրեց գործողության «+» կամ «-» նշանը և ստացավ ճիշտ հավասարություն: Վերականգնե՛ք հավասարությունը:

98-76+54+3+21=100

Անխորագիր պատկեր

9. Նկարում պատկերված երեք քարտերով ամենաշատը քանի՞ եռանիշ թիվ կարող ես կազմել:

3եռանիշ թիվ

Անխորագիր պատկեր

10. Նկարում պատկերված յուրաքանչյուր տառ համապատասխանում է 1-9 որևէ թվի, ընդ որում, տարբեր տառերին՝ տարբեր թվեր: Յուրաքանչյուր սլաք տանում է մեծ թվից ավելի փոքր թիվ: Ի՞նչ թիվ է գրված F տառի փոխարեն:

F=2

Անխորագիր պատկեր

Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Խաչբառ

Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

Վերջից լուծվող խնդիրներ

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Կորդինատային ճառագայթ

Հատված, նրա երկարությունը, ճառագայթ, ուղիղ, հարթություն

Մնացորդով բաժանում

Ինքնաստուգում

Խաչբառ

Ինքնաստուգում

Գործնական աշխատանք

Ուղղանկյունանիստ

Խորանարդի մակերևույթի մակերես

Խնդիրներ տարիքների մասին

Ուսումնական աշուն 2021

Առաջադրանք

19․10․2021

Բաժանում միանիշ թվի վրա

Բազմապատկում

Առաջադրանքներ

թվերի բաժանելիության հայտանիշ

Մաթեմատիկա

Ինքնաստուգում

Թվի բաժանելիության հայտանիշները

Թվեր

Բազմապատկման հատկությունները

Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

Գումարման տեղափոխական և զուգորդական

Բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Հաշվարկային խնդիրներ (Տեքստային խնդիրներ թվային կախվածությանվերաբերյալ)

Խաչբառ

Հորիզոնական

• Գտե՛ք 500 և 25 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
500=Շ
• Գտեք 40 թվի ամենամեծ բաժանարարի տասնապատիկը։
400=Ն
• Գտե՛ք 600 և 2400 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
600=Ո
• Եթե Դավիթի մտապահած թվից հանեք 200, ստացած թիվը փոքրացնեք 2 անգամ կաստանաք 2400։
5000=Ր
• Գտեք 6 թվի ամենամեծ և ամենափոքր բաժանարարների գումարի տասնապատիկը։
70=Հ
• Բնական թվերից ո՞րն է ո՛չ պարզ, ո՛չ պաղադրյալ։
1=Ա
• Գտե՛ք 3 և 1000 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
3000=Վ
• Ո՞ր թիվն է մտապահել Անահիտը, եթե նրա մտապահած թվի և 256-ի տարբերությունը 344 է։
600=Ո

• Գտի՛ր թիվը, որը 24-ի բաժանելիս ստացվում է 208 և 8 մնացորդ։
5000=Ր

Ուղղաձիգ 1․

• Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը։
1=Ա
• Պարկում կա 95 կանաչ, 20 դեղին և 104 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինեն տարբեր գույնի գնդակներ։
200=Մ
• Գտեք ամենափոքր քառանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի տարբերությունը։
1000-999=1
1=Ա
• Ն
• Ո՞ր թիվն է մտապահել Նարեկը, եթե նրա մտապահած թվի կրկնապատիկի և 30-ի քանորդը 40 է։
600=Ո
• Գտեք 25 և 2 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի հարյուրապատիկը։
5000=Ր

Ուղղաձիգ 2․
• Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան, եթե նրա մտապահած թվի 40 և 25 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի տասնապատիկն է։
2000=Ս
• Գտեք 20-ի և 3-ի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի տասնապատիկը։
600=Ո
• Գտեք ամենափոքր քառանիշ թվի և 7-ի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
7000-ւ
• Ր
• Ո՞րն է ամենափոքր պարզ թիվը։
2=Բ

Ուղղաձիգ 3․

• Ո՞րն է 100 և 150 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
50=Ծ
• Ավտոմեքենայի արագությունը 80կմ/ժ է։ Քանի՞ կիլոմետր կանցնի ավտոմեքենան 5 ժամում։
400=Ն
• Ո
• Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրան ձախից կցագրենք 7 թվանշանը։
7000=Ի
• Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի քառապատիկը։
400=Ն
• Գտեք 3 թվի ամենամեծ և ամենափոքր բաժանարարների գումարը։
4=Դ

Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

• 6 և 7
(6, 7)=42
• 5 և 11
(5, 11)=55
• 4 և 7
(4,7)=28
• 12 և 8
(12, 8)=24
• 24 և 6
(24, 6)=24
• 18 և 6
(18,6)=18
• 24 և 8
(24,8)=24
• 25 և 50
(25, 50)=50
• 5 և 12
(24, 8)=60
• 12 և 36
(12, 36)=36
• 250 և 50
(250, 50)=250
• 25 և 5
(25, 5)=25
• 240 և 60
(240, 60)=240
• 16 և 32
(16, 32)=32
• 10 և 8
• (10, 8)=40

• 100 և 20
(100, 20)=100

Վերջից լուծվող խնդիրներ

 1. Եթե Աշոտի մտապահած թվին ավելացնենք 2 և ստացված գումարը փոքրացնենք 3 անգամ, ապա կստանանք 34։ Գտե՛ք Աշոտի մտապահված թիվը։
  34×3=72
  72-2=70
 2. Աննայի մտապահած թվի եռապատիկից, եթե հանեք 5-ի քառապատիկը, ապա կստանաք 40։ Գտե՛ք Աննայի մտապահված թիվը։
  40+20=60
  60:3=20
 3. Եթե Գայանեի մտապահած թվից հանենք ամենափոքր զույգ երկնիշ թիվը, արդյունքը հնգապատկենք, ապա կստացվի 125։ Գտե՛ք Գայանեի մտապահված թիվը։
  125:5=25
  25+10=35
 4. Եթե Արամի մտապահած թվին ավելացնենք 127 և ստացված գումարից հանենք 89, ապա կստանանք 111։ Գտե՛ք Արամի մտապահված թիվը։
  111+89=200
  200-127=73
 5. Եթե Նարեի մտապահած թիվը բազմապատկենք 3-ով ու ստացված արտադրյալին գումարենք 83, ապա կստացվի 419։ Գտե՛ք Նարեի մտապահված թիվը։
  419-83=336
  336:3=112
 6. Եթե Նարեկի մտապահած թվի կրկնապատիկից հանենք 14 և արդյունքը բաժանենք 5-ի, կստանանք 60։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Նարեկը։
  60×5=300
  300+14=314
  314:2=157
 7. Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան, եթե նրա մտապահած թիվը կրկնապատկենք, արդյունքը փոքրացնենք 10-ով, կստանանք 200։
  200+10=210
  210:2=105
 8. Եթե Դավիթի մտապահած թիվը բազմապատկենք 4-ով և արդյունքից հանենք 20, կստանանք 2020։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Դավիթը։
  2020+20=2040
  2040:4=510
  9․ Քանի՞ բաժանարար ունի 35-ը։
  35=1, 5, 7, 35
  10․ Քանի՞ բաժանարար ունի 28-ը։
  28=1, 2, 4, 7, 14, 28

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
• 15 և 18
15-1, 3, 5, 15
18-1, 2, 3, 6, 9, 18
(15, 18)=3
• 24 և 16
24=1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
16=1, 2, 4, 8, 16
(24, 16)=8
• 18 և 24
18=1, 2, 3, 6, 9, 18
24=1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
(18, 24)=6
• 240 և 60
240-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 48, 60, 80, 120, 240
60=1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60
(240, 60)=60
• 250 և 50
250=1, 2, 5, 10, 25, 50, 125
50=1, 2, 5, 10, 25, 50
(250, 50)=50
• 4 և 7
4=1, 2, 4
7=1, 7
(4, 7)=1
• 5 և 11
5=1, 5
11=1, 11
(5, 11)=1
• 14 և 9
14=1, 2, 7, 14
9=1, 3, 9
(14, 9)=1
• 25 և 5
25=1, 5, 25
5=1, 5
(25, 5)=5
• 16 և 32
16=1, 2, 4, 8, 16
32=1, 2, 4, 8, 16, 32
(16, 32)=16
• 10 և 8
10=1, 2, 5, 10
8=1, 2, 4, 8
(10, 8)=2
• 20 և 24
20=1, 2, 4, 5, 10, 20
24=1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
(20, 24)=4
• 100 և 20
100=1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100
20=1, 2, 4, 5, 10, 20
(100, 20)=20
• 6 և 7
6=1, 2, 3, 6
7=1, 7
(6, 7)=1
• 150 և 30
150=1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 50, 75, 150
30=1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
(150, 30)=30
• 18 և 36
18=1, 2, 3, 6, 18
36=1, 2, 4, 9, 18, 36
(18, 36)=18
• 15 և 40
15=1, 3, 5, 15
40=1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40
(15, 40)=5
• 40 և 70
40=1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40
70=1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70
• 28 և 18
28=1, 2, 4, 7, 14, 24
18=1, 2, 3, 6, 18
(28, 18)=2

Խնդիր
Հեռուստամրցույթին մասնակցելու համար հավաքված մեծահասակներից և երեխաներից թիմեր պետք է կազմեն այնպես, որ բոլոր թիմերում լինեն հավասար քանակով մեծահասակներ և հավասար քանակով երեխաներ։ Ամենաշատը քանի՞ այդպիսի թիմ կարելի է կազմել 45 մեծահասակներից և 54 երեխաներից։
45=1, 3, 5, 9, 15
54=1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54
Պատ.՝ 9

Կորդինատային ճառագայթ

 1. Ո՞ր թվերին        են     համապատասխանում       A,B,C,D,E,F կետերը կոորդինատային ճառագայթի վրա․ A=1, B=5, C=8, D=10, E=11, F=14
 2. Ի՞ն չ կոորդինատներ ունեն   A և B կետերը ։ Ի՞նչ կոորդինատներ ունեն     A և B կետերի միջև նշված կետերը։ A=5, B=10,  մյուս կետերը՝  7, 9,
 3. A(150) , B(360) և C(30) կետերից ո՞րն է կոորդինատային ճառագայթի վրա ավելի աջ գտնվում, իսկ ո՞րն է ավելի ձախ գտնվում։ ավելի աջ՝ B-ն, ավելի ձախ՝ C
 4. Կոորդինատային ճառագայթի վրա B կետը գտնվում է A(15) կետից ձախ։ Ի՞նչ ամենամեծ կոորդինատ կարող է ունենալ B կետը, իսկ ի՞նչ ամենափոքր կոորդինատ կարող է ունենալ B կետը։ Ամենամեծը՝ 14, ամենափոքրը՝ 1
 5. Գտե՛ք այն 4 թվերը, որոնք գրված պետք է լինեն չափիչ սարքի սանդղակի վրա։ 70, 140, 210, 350
 6. Բերե՛ք  չափիչ  սարքերի  մի քանի  օրինակ և ասե՛ք, թե չափման ինչ միավորի են համապատասխանում այդ սարքերի սանդղակների բաժանումները։ Ջերմաչափ՝ 5, 10, 15, 20:

Մնացորդով բաժանում

1)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 15 է, թերի քանորդը՝ 8, մնացորդը՝ 3։
123
2) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 165 է, թերի քանորդը՝ 4,
մնացորդը՝ 1։
661
3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 6,
մնացորդը՝ 3։
105
4) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 788 է, թերի քանորդը՝ 3,
մնացորդը՝ 2։
2366
5)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 4։
109
6) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 569 է, թերի քանորդը՝ 9,
մնացորդը՝ 2։
5123
7) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
108-ի բաժանելիս։
107
8)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
5-ի բաժանելիս։
4
9)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
36-ի բաժանելիս։
35
10) Առանձնացրեք 4-ի բաժանվող թվերը.
2500, 180012, 12560, 2504

11)Առանձնացրեք 3-ի բաժանվող թվերը.
1560, 3609

12)Առանձնացրեք 9-ի բաժանվող թվերը.
3780, 108819

Ինքնաստուգում

1)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 10,
մնացորդը՝ 6։
216
2) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 186 է, թերի քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 1։
931
3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 33 է, թերի քանորդը՝ 4,
մնացորդը՝ 3։
135
4) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 126 է, թերի քանորդը՝ 4,
մնացորդը՝ 2։
506
5)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 19,
մնացորդը՝ 5։
328
6) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 158 է, թերի քանորդը՝ 3,
մնացորդը՝ 2
476
7) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
3-ի բաժանելիս։
2
8)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
25-ի բաժանելիս։
24
9)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
106-ի բաժանելիս։
105
10) Առանձնացրեք 4-ի բաժանվող թվերը.
1000, 2924, 2820, 2812