Архив рубрики: Հաշվետության Բնագիտություն

Բնագիտության հաշվետվություն, ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում (2021-2022)

ՋՐՈԼՈՐՏ՝ ՋՈՒՐԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ: ՋՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Համաշխարհային օվկիանոսը, դրա մասերը

Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերը։ Հարթավայրեր

ՋՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍՈՒՄ, ՕՎԿԻԱՆՈՍԱՅԻՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐ

Երկրի ձևը, չափերը: Քարտեզ, գլոբուս

Երկրակեղևի կառուցվածքը

Հրաբուխ

Հարթավայրեր

Երկրաշարժ

Քարոլորտ: Երկրի ներքին կառուցվածքը

Հատակագիծ և քարտեզ: Մասշտաբ: Պայմանական նշաններ

Երկրի պտույտն իր առանցքի և Արեգակի շուրջ

ԼՈՒՍԻՆԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ԱՐԲԱՆՅԱԿ: ԼՈՒՍՆԻ ՓՈՒԼԵՐԸ

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԱՐՐ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ: ՊԱՐԶ ԵՎ ԲԱՐԴ ՆՅՈՒԹԵՐ

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՐԵՔ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԸ

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՆ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՄԵՐ ՇՐՋԱՊԱՏՈՒՄ

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Ինչ է բնությունը

Ես շատ եմ սիրում եմ Բնագիտություն:

Կարմիր գիրք

Գարնանային գույներ

Պարարտանյութեր

ՀՈՂԸ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բակտերիաներ և սնկեր

Բույսերի կառուցվածքն ու կենսագործունեությունը

Բույսերի կառուցվածքն ու կենսագործունեությունը

Սնկեր

Շների առաջացման պատմությունը

Գյուղատնտեսություն

Ջերմաստիճան, ջերմաչափ

Մարմիններ, նյութեր, մասնիկներ

Երկրի օդային հագուստը

Տուֆ

Դեբեդ գետը

Հողագնդով փորձ

Ջեյմս Կուկ

Ավստրալիայի հայտնագործումը

Հարթավայրեր, բլուրներ, լեռներ

Ճանապարհորդություններ Աֆրիկայով

Ֆելիքս Բաումգարտներ

Սերմնահավաք

Իմ բույսը

Եվրասիա

Մարմիններ, նյութեր, մասնիկներ

Մենք էլ ենք բնության մի մասնիկը

Բնագիտության hաշվետություն 2020

Մենք էլ ենք բնության մի մասնիկը

Մարմիններ, նյութեր, մասնիկներ

Եվրասիա

Իմ բույսը

Սերմնահավաք

Սերմնահավաք

Բնագիտական խաչբառ

Ճանապարհորդություններ Աֆրիկայով

Ֆելիքս Բաումգարտներ

Հարթավայրեր, բլուրներ, լեռներ

Ավստրալիայի հայտնագործումը

Ջեյմս Կուկ

Հողագնդով փորձ

Դեբեդ գետը