Архив за день: 13.10.2021

Передышка

От деревни до ближнего леса дорога шла через широкое поле. Идёшь по нему в летний день – солнце печёт, жара. Но как раз на половине пути, у самой дороги, росла берёза…
Кто бы из леса в деревню или обратно ни шёл, обязательно сядет и отдохнёт в прохладной тени под старым деревом. Кругом всё поле даже блестит от солнца, а под густой берёзой всегда прохладно. Над головой зелёные листья шумят, будто зовут присесть и передохнуть немножко. Вот и прозвали эту берёзу „Передышкой”.
Ранней весной, только пригреет солнце, а Передышка уже зазеленела, стоит среди поля нарядная, усыпанная молодыми листочками. А осенью Передышка становится вся жёлтая. Подует ветер, и полетят с дерева золотые листья. Целые стаи перелётных птиц садились передохнуть на берёзу. Но вот однажды осенью собрали ребята в лесу сухие ветки и возвращались домой. Дошли они до берёзки и присели отдохнуть. Посидели немного, а потом кто-то из них предложил:
– Давайте костёр разожжём, погреемся и картошку испечём.
Сказано – сделано. Наломали сухих веток, стали их зажигать, а они не горят. Ветром огонь задувает.
– Постойте! – кричит один из мальчиков. – Тащите-ка ветки к берёзе. Она наш костёр от ветра закроет. С тех пор стали ребята между корнями берёзы костёр разводить, картошку печь. Огонь разжигать было очень удобно: надерут коры с той же берёзы, она хорошо горит, в один миг костёр разгорается. Всю кору внизу с дерева ободрали. А между корнями получилась
большая чёрная дыра – настоящая печь.

Ответьте на вопросы.

 1. Почему под старой берёзой часто садились отдыхать люди?
  Кругом всё поле даже блестит от солнца, а под густой берёзой всегда прохладно. Над головой зелёные листья шумят.
 2. Как выглядела берёза весной и осенью?
  Ранней весной, только пригреет солнце, а Передышка уже зазеленела, стоит среди поля нарядная, усыпанная молодыми листочками. А осенью Передышка становится вся жёлтая.
 3. Почему разводить костёр под деревом было очень удобно?
  Ветром огонь задувает.
 4. Как вы думаете, можно ли разводить огонь под деревом?
  Не можно.

Հյուսնի պատմությունը

Հյուսնը՝ թագավորից ստանալով հրաման, ընկնում է հուսահատության գիրկն ու սկսում հաշվել իր վերջին ժամերը։ Նրա ընտանիքի անդամները նույնպես անհանգստանում են, ի տարբերություն նրա ընկերոջ, ով մխիթարում էր հյուսնին ու հորդորում չհուսալքվել։ Հյուսնը լսում է ընկերոջ խորհուրդն ու ամբողջ գիշեր մի լավ քեֆ անում։ Առավոտյան պարզվում է, որ թագավորը վախճանվել է և հետևաբար հյուսնի կյանքին ոչ մի վտանգ չի սպառնում։

Ինքնաստուգում

 1. Քանի՞ հնչյուն և քանի՞ տառ կա տրված բառերում։
  Եղևնի-5 տառ, 7 հնչուն
  Վերարկու- 7 տառ 7հնչուն
  Ժամացույց- 8 տառ 8 հնչուն
  Տերևաթափ- 8 տառ 9 հնչուն
  Անձրևանոց- 5տառ 7հնչուն
  Ելևէջ-5 տառ, 7 հնչուն
  խրճիթ- 5 տառ, 6 հնչուն
  կսմթել-6 տառ, 8 հնչուն
  լուսնկա-6 տառ, 7 հնչուն

2.Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։
Պերճ-շքեղ
Լռելյայն-զուսպ, լուռ
Սաղարթ-կանաչ
Զեփյուռ-քամի, հովիկ
Խրթին-դժվար
Զվարթ-ուրախ

 1. Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները։
  տհաս-հասկացող
  գոհունակ-դժգոհ
  ստահակ-վեհ
  տգետ-գիտուն
  շատախոս-քչախոս
  հարուստ-աղքատ
 2. Դարձվածքների իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:
  Ա. Լուն ուղտ դարձնել-փոքր բանից մեծ պատմություն ստեղծել
  Բ. Շունչ տալ-նորացնել
  Գ. Սիրտ անել-համարձակվել
  Դ. Լույս սփռել-բացատրել
  Ե․ Առյուծ կտրել-քաջանալ

5.. Բացատրի՛ր նույնանունները (համանուններ)։
Սեր-զգացմունք, կաթի սեր
Բութ-մատ, անկյուն
Գլուխ-մարդու մարմնի վերին մաս,
Ափ-ձեռքի թաթի ներսի կողմը, բուռ
Ակ-ջրի ակունք, անվադող, թանկարժեք քար

 1. Լրացրո՛ւ բաց թողնված ձայնավորները՝ է կամ ե։
  էկրան, էակ, երաժիշտ, էներգիա, եզր, եղջյուր, ելևէջ, երշիկ, էջ, երջանիկ, էջանիշ, անէանալ։
 2. Առանձին սյունակներով դուրս գրի՛ր նախածանց, վերջածանց, ինչպես նաև թե՛ նախածանց, թե՛ վերջածանց ունեցող բառերը։
  Անհայտ, խնձորենի, անմտություն, հակաթույն, մթերային, տգեղ,
  վերահաշվում, անհոգաբար, կաղնուտ, անհավատալի, միլիոնավոր, չկամ,
  սրբություն, գերադաս, կղզյակ,
  հայրական, անհարմար, ապաշնորհ, դժգոհություն, լսարան, համատեղություն, ծիծաղելի, անթիվ, մորթեղեն։

Յուրաքանչյուր տառի դիմաց գրի՛ր նրա գրաբարյան համարժեք անվանումը։

Ա-այբ
Թ-Թո
Ե-Եչ
Ի-Ինի
Լ-Լյուն
Ն-Նու
Տ-Տիւն
Ց-Ցո
Ու-ւիւն
Փ-Փիւր