Архив за день: 27.09.2021

Ինքնաստուգում

 1. 1000000, 3685, 428883, 2560, 785555554 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 5-ի։
  1000000, 3685, 2560
 2. 2052, 12557, 1470, 256403 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 2-ի։
  2052, 1470
 3. 100000000000000000, 25008, 15760, 154062 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 10-ի։
  100000000000000000, 15760
 4. 10006, 400005, 100, 1224, 400004 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 3-ի։
  400005, 1224
 5. 3033, 12004, 1972, 829, 1020006 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 9-ի։
  3033, 1020006
 6. 220000, 1004, 1051, 2000924, 5011062 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 4-ի։
  220000
 7. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․
  106‧58-106‧48=106‧(58-48)=1060
  104·25+104·35+104·40=104‧(25+35+40)=10400
 8. Օգտագործելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․
  (250+4500):50=5+90=95
  (490·200):70=7‧200=1400

9.Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․
60‧(12+38)=60‧50=3000

10.Աստղանիշը փոխարինիր թվանշաններով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 3-ի․
3000048

 1. Աստղանիշը փոխարինիր թվանշաններով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի․
  40221