Архив за день: 07.05.2021

Տեքստային աշխատանք

Կարդա՛ և լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։

Թրատամ վագրերը վաղուց արդեն գոյություն չունեն։ Նրանք ապրել են միլիոն տարի առաջ։ Դա վերջին մեծագույն սառցադաշտերի ժամանակաշրջանն էր։
Նրանց բնորոշ է մեկ յուրօրինակություն։ Թրատամ վագրերը շատ խոշոր ու երկար վերին ժանիքներ ունեն, որոնք մշտապես դուրս ցցված են եղել երախից։ Այդ պատճառով էլ նրա ծնոտները հատուկ կառուցվածք են ունեցել։
Թրատամ վագրի ժանիքները հուժկու և սարսափելի զենք էին։ Դրանք օգնում էին գիշատչին, որ սմբակավոր կենդանիներ որսա։ Միանգամայն հնարավոր է, որ թրատամ վագրը հարձակվել է նույնիսկ փղերի վիթխարի նախնիների վրա։

Դուրս գրի՛ր ընդգծված բառերը և բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ։
Մեծագույն-խոշորագույն,
Եկար-ոչ կարճ
Վերին-վերևի մաս
Օգնել-մեկին լավություն անել, օժանդակել

Պատասխանի՛ր տեքստի հարցերին։
1.Ե՞րբ և ո՞ր ժամանակաշրջանում են ապրել թրատամ վագրերը։
Նրանք ապրել են միլիոն տարի առաջ։ Դա վերջին մեծագույն սառցադաշտերի ժամանակաշրջանն էր։
2․ Ո՞րն էր նրանց յուրօրինակությունը։ Դո՛ւրս գրիր տեքստի համապատասխան նախադասությունը։
Թրատամ վագրերը շատ խոշոր ու երկար վերին ժանիքներ ունեն:

  1. Ո՞րն էր թրատամ վագրերի զենքը։
    Թրատամ վագրի ժանիքները հուժկու և սարսափելի զենք էին։
  2. Ի՞նչ կենդանիներ էին որսում նրանք։
    Որսում էին սմբակավոր կենդանիներ:

Դո՛ւրս գրիր քեզ ամենից շատ հետաքրքրող հատվածը։
Թրատամ վագրերը շատ խոշոր ու երկար վերին ժանիքներ ունեն, որոնք մշտապես դուրս ցցված են եղել երախից։

Գրի՛ր կանաչով նշված բառերի հականիշները։
Մեծագույն-փոքրագույն,
Եկար-կարճ
Վերին-ստորին
Օգնել-խանգարել

Տեքստից դո՛ւրս գրիր երկուական գոյական, ածական և բայ։
Գոյական Ածական Բայ
Վագր երկար Օգնել
ժանիք խոշոր ցցվել

Տրված գոյականները դարձրո՛ւ ածականներ։
Հսկա-հսկայական
Գեղեցկություն-գեղեցիկ
Յուրօրինակություն-յուրօրինակ
Երկարություն-երկար
Հնություն-հին

Տրված բառերով բառակապակցություններ կազմի՛ր։
Թրատամ վագր
Վայրի կենդանի
Բարդ կառուցվածք
Սպիտակ սառցադաշտ

Գտի՛ր տրված նախադասության ենթական և ստորոգյալը։
Նրանք ապրել են։

Կետադրի՛ր նախադասությունը։
Միանգամայն հնարավոր է, որ թրատամ վագրը հարձակվել է նույնիսկ փղերի վիթխարի նախնիների վրա։

Տեքստից դո՛ւրս գրիր երկու պատմողական նախադասություն և դարձրո՛ւ հարցական։
Թրատամ վագրերը շա՞տ խոշոր ու երկար վերին ժանիքներ ունեն:
Հնարավո՞ր է, որ թրատամ վագրը հարձակվել է նույնիսկ փղերի վիթխարի նախնիների վրա