Архив за день: 28.04.2021

Упражнения

 1. Подбери к словам, которые отвечают на вопрос кто? или что?, подходящие по смыслу слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? какое? Запиши словосочетания.
  Снег — пушистый, белый, блестящий
  Зима — холодная, морозная, ранняя
  Небо- хмурое, серое, безоблачное
 1. Каждый предмет можно охарактеризовать по разным признакам:
  по цвету, по форме, по весу, по материалу, из которого он сделан, по размеру, по вкусу, по запаху, по
  температуре.

Сам придумай примеры.

Например, ваза (какая?) стеклянная, большая, белая.
Весна-яркая, теплая дом-красивый, большой

 1. Прочитай текст. Определи его тему. Придумай название.
  Весна
  Был март месяц. У самого края крыши лежала большая глыба снега. От весеннего солнышка снег быстро таял. На снегу сидел воробей. Он смотрел кругом и радовался весне. Не видел серенький, что огромный рыжий кот подбирается всё ближе и ближе к нему.
  Вдруг снежная глыба упала.
  —Чирик! — весело крикнул воробей и вспорхнул на веточку берёзы.
  —Мяу! — недовольно промяукал рыжий кот, отряхиваясь от снега.

Ответь на вопросы.
Какое было время года?-Весна
Где лежала снежная глыба?- У самого края крыши
Где сидел воробей? . На снегу сидел воробей.
Кто подбирался к воробью? рыжий кот
Что хотел сделать кот? Покушать
Почему упала снежная глыба? Потаму что солнце греело.
Почему снег не упал на воробья? Воробей вспорхнул на веточку берёзы.
Чем кот был недоволен?
Он не мог поймать воробья.

Առաջադրանք

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։
Շատ տարիներ առաջ, երբ թուղթը դեռևս հայտնի չէր, մարդիկ գրում էին մագաղաթի վրա։ Այն պատրաստում էին կենդանիների ձագերի մորթուց։ Հատկապես օգտագործում էին հորթի կամ ուլի մորթին։

Ինչի՞ վրա էին գրում մարդիկ, երբ թուղթ չկար։
Մագաղաթի
Ի՞նչ նշանակություն ունի թուղթը մեր օրերում։
Մարդիկ այն օգտագործում են կրթության, աշխատանքի մեջ:

Համացանցից կամ այլ տեղեկատվական աղբյուրներից թղթի ստեղծման մասին մի քանի հետաքրքիր տեղեկություն գտի՛ր և պատճենի՛ր։
Թղթի պատրաստման եղանակը հայտնաբերել է Ցայ Լունը Չինաստանում: Հայաստանում թուղթը օգտագործվել է 8-9-րդ դարերից։ Թղթի վրա մեզ հասած ամենահին հայկական ձեռագիրը 10-րդ դարի է։

Տեքստից դուրս գրի՛ր երկու բառակապակցություն։
ուլի մորթի, ձագերի մորթի

Տեքստից դուրս գրի՛ր հոգնակի թվով գործածված երկու բառ։
տարիներ, մարդիկ

Կենդանիներ և օգտագործել բառերը բաժանի՛ր վանկերի։ Նշի՛ր վանկերի քանակը։
Կեն-դա-նի-ներ՝ 4, օգ-տա-գոր-ծել` 4

Գտի՛ր հոդակապ ունեցող բառը։
դասամիջոց

Ընդգծված բառերից ո՞րն է գործածված փոխաբերական իմաստով։
քաղցր ձայն

Ո՞ր տարբերակի բառերը հոմանիշներ չեն։
Բամբասել-ծաղրել

Թեստ 3

 1. Տեքստի 4 բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը ̀ լարացնելով բաց թողած տառերը:
  անգամ
  երբ
  սուրբ
  ավելորդ
 2. Բնագրից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ, բաժանի՛ր բաղադրիչների:
  ակրթարթ= ակն+թարթ
  քաղհան=քաղ+հան
  քմահաճ=քմա+հաճ
  շրջակա= շուրջ+կա
 3. Տեքստից դու՛րս գրիր տրված բառերի հոմանիշները.
  ա/ աստիճան-սանդուղք
  բ/ սիրուն-գեղեցիկ
  գ/ բղավել-գոռալ
  դ/ դաշտ-պարտեզ
 4. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.
  գ/ երազ – ածանցավոր
 5. Տեքստում հանդիպող հետևյալ բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.
  գ/ ծառ
 6. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված:
  գ/ առավոտյան -գոյական
 7. Տեքստից ընտրի՛ր չորս բառ (ոչ բայ) և դարձրու՛ բայեր:
  գեղեցիկ-գեղեցկանալ
  մայր-մայրանալ
  ամուսին-ամուսնանալ
  չար-չարանալ
 8. Որ՞ն է տրված նախադասության ենթական.
  Ջելսոմինոն մոտեցավ մյուս ծառին:
  Ջելսոմինո
 9. Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:
  Իսկ եթե օգտվեմ իմ ձայնի՞ց:
  Հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ կնոջը:
 10. Կետադրի՛ր տեքստում ընդգծված նախադասությունը:
  Դեռ արևը մայր չէր մտել, երբ ամբողջ շրջակայքն իմացավ պատահածի մասին:
 11. Դո՛ւրս գրիր Ջելսոմինոյին բնութագրող արտահայտություններ:
  Ջելսոմինոն բարի ոգի է կամ չար կախարդ է:
 12. Ո՞րն էր Ջելսոմինոյի հիմնական նպատակը.
  գ/ ճյուղերից տանձեր թափելը
 13. Ի՞նչ միտք ծագեց Ջելսոմինոյի մտքում:
  Բղավելով տանձերը թափել:
 14. Ինչո՞ւ էր բնակիչների մի մասը Ջելսոմինոյին համարում չար վհուկ, մյուս մասը՝ բարի ոգի:
  Ոմանց համար նրա ընդունակությունները բարի էին համարվում, իսկ որոշ դեպքերում՝ ոչ:
 15. Ինչո՞ւ հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ գյուղացու կնոջը:
  Շաղակրատելու հնարավորություն էր: