Архив за день: 23.04.2021

Տարաբնույթ խնդիրներ

 Աննան 24 տետրի համար վճարեց 200 դրամ ավելի, քան Աշոտը
20 տետրի համար։ Նարեն 15 տետերի համար որքա՞ն վճարեց։
24-20=4
200:4=50
15×50=750

 Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 150 դմ է։ Գտիր այն քառակուսու մակերեսը, որի կողմը հավասար է այդ եռանկյան
կողմին։
150:3=50
50×4=200

 Արամը ունի 500 դրամով ավելի քան Դավիթը։ Հաշվի՛ր, թե որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք միասին ունեն 2500 դրամ։
2500-500=2000
2000:2=1000
1000+500=1500
1500Արամը և 1000 Դավիթը

 Հրանտը ունի 400 դրամով քիչ քան Ռազմիկը։ Հաշվի՛ր, թե որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք միասին ունեն 2400 դրամ։
2400-400=2000
2000:2=1000
1000+400=1400
1000` Հրանտը, 1400՝ Ռազմիկը

 Ռուբենը ունի 2 անգամ ավելի դրամ քան Նարեն։ Հաշվի՛ր, թե
որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք
միասին ունեն 2400 դրամ։
2400:3=800
800×2=1600
1600` Ռուբեն, 800՝ Նարե

 Արմենը ունի 3 անգամ ավելի դրամ քան Հրանտը։ Հաշվի՛ր, թե
որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք
միասին ունեն 3600 դրամ։
3600:4=900
900×3=2700
2700`Արմեն, 900՝ Հրանտ

 Դավիթը ունի 4 անգամ ավելի դրամ քան Նարեկը։ Հաշվի՛ր, թե
որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք
միասին ունեն 5000 դրամ։
5000:5=1000
4×1000=4000
4000Դավիթը, 1000Նարեկը

 Երկու կից հողամասերից մեկի մակերերսը 2 անգամ մեծ է մյուսի մակերեսից։ Հաշվի՛ր յուրաքանչյուր հողամասի մակերերսը՝ իմանալով, որ դրանք միասին 2100 սմ 2 են։
2100:3=700
2×700=1400
1400 և 700

 Գտիր 12 սմ կողմով քառակուսու մակերերսի 3/4 մասը։
12×12=144
144:4×3=108

 Քառակուսու մակերեսը 25 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը։
5+5+5+5=20