Архив за день: 21.04.2021

Գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Առաջադրանքներ

 1. Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը հաշվել
  առավել հարմար եղանակով՝
  150+200+250=150+250+200=600
  393+600+7+3000=393+7+600+3000=4000
  796+200+4+450=796+4+200+450=1450
  38000+6550+2000=38000+2000+6550=46550
  6480+224+500+20=6480+20+500+224=7224
  12000+6214+8000=12000+8000+6214=26214
  7480+364+500+20=7480+20+500+364=8364
 2. Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքը հաշվել
  առավել հարմար եղանակով՝
  189+70+30=289
  139+14+84=237
  1033+967+255=2255
  333+6667+1992=8992
  117+283+196=596
  256+115+144=256+115+144
  13+87+39=139
  1001+999+101=2101
  60+40+57=157
 3. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական
  օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով՝
  12+38+62=112
  64+36+18=118
  393+107+8+92=600
  275+25+8+92=400
  276+24+9+91=400
  1035+465+49+101=1650
  654+346+250+750+17=2017