Архив за день: 18.03.2021

Հաշվարկներ

Քառակուսու մակերեսը 25 քառակուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
5 մետր
Քառակուսու մակերեսը 81 քառակուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
9 մետր
Քառակուսու մակերեսը 49 քառակուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
7 մետր
Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 180 դմ է։ Որքա՞ն է այդ եռանկյան կողմի երկարությունը։
180։3=60 դմ
Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 120 սմ է։ Որքա՞ն է այդ եռանկյան կողմի երկարությունը։
120։3=40 սմ
Ուղղանկյան երկարությունը 20 սմ է, իսկ լայնությունը 2 սմ փոքր է: Գտիր այդ ուղղանկյան մակերեսը:
1) 20-2=18
2) 20×18=360 սմ քառակուսի

Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ
100·(492:4+2880‬:20)=26700
1) 492:4=123
2) 2880:20=144
3) 123+144=267
4) 100×267=26700

2015-(1680+320):10=1815
1) 1680+320=2000
2) 2000:10=200
3)2015-200=1815

8115-(2490-190):20=8000
1) 2490-190=2300
2)2300:20=115
3) 8115-115=8000

(1000-80•5):60+390=400
1) 80•5=400
2)1000-400=600
3)600:60=10
4) 390+10=400

16‧(5670:3-890)=16000
1) 5670:3=1890
2)1890-890=1000
3)16×1000=16000

(2000 + 60‧5) : 100 + 27=50
1) 60‧5=300
2) 2000+300=2300
3) 2300:100=23
4) 23+27=50

50·(3600:12-360:20)=14100
1) 3600:12=300
2) 360:20=18
3) 300-18=282
4) 50×282=14100

Բնության զարթոնքը

Լուսաբացին ձյունե գնդերի պես հալվում էին աստղերը։ Արևածագին շառագունում էր արևելքը։ Ամպերի հետ խաղում էին արևի առաջին շողերը։ Երփներանգ ծաղիկները բարձրացնում էին գլխիկները և ժպտում արևին։
Ամեն գարնան ձորակում ծաղկում էին նաև մասրենիները։ Նրանք բացում էին իրենց դեղնակարմիր, սպիտակաթերթ վարդերը։ Արևի պայծառ շողերից տաքանում էին ձորակի քարերը։ Երկարապոչ մողեսները պառկում էին տաքացած քարերին և վայելում գարնան ջերմությունը։
Ամենուրեք նկատելի էր գարնան յուրօրինակ հմայքը։ Բնության զարթոնքը կյանքի էր կոչում յուրաքանչյուր կենդանի էակի։

Առաջադրանքներ

 1. Տեքստից դո՛ւրս գրիր առաջին նախադասութունը և համառոտիր։
  Լուսաբացին հալվում էին աստղերը։
 2. Տեքստից դո՛ւրս գրիր մեկ պարզ բառ և այդ բառով կազմի՛ր մեկական ածանցավոր և բարդ բառ։
  արև-անարև, արևածագ
 3. Տեքստի վերջին նախադասությունից դո՛ւրս գրիր մեկ բազմիմաստ բառ և օգտագործի՛ր այլ իմաստով։
  կենդանի
  Շունը շատ հավատարի ընտանի կենդանի է։
 4. Տեքստից դո՛ւրս գրիր հոգնակի թվով դրված երկու գոյական և դրանցով կազմի՛ր մեկ նախադասություն։
  Ամպեր, շողեր։
  Մռայլ ամպերի հետևից երևաց արևն ու սկսեց տարածել իր շողերը։

Ջերմաստիճան, ջերմաչափ

Ջերմաստիճանը տաքի և սառի կամ ջերմության չափողական մեծություն է։ Սառը մարմինները ունեն ցածր ջերմաստիճան, տաք մարմինները ունեն ավելի բարձր ջերմաստիճան։
Ջերմաչափը ջերմաստիճանի չափման սարքն է։ Ջերմաչափը բաղկացած է իրար մեջ տեղադրված երկու ապակե բարակ խողովակներից: Դրսի խողովակի ներքևի լայն մասը լցված է սնդիկով կամ գունավոր (հիմնականում կարմիր) սպիրտով, որի մեջ է գտնվում երկրորդ՝ բարակ խողովակի ծայրը: Ջերմաչափի կիրառությունները խիստ բազմազան են․ գոյություն ունեն կենցաղային (սենյակային՝ օդի և ջրի), տեխնիկական գործածության ջերմաչափեր, բարձրահաճախային ջերմահետազոտական և օդերևութաբանական աշխատանքների համար են։
Ջերմաչափերի հիմնական և առավել տարածված տեսակներն են հեղուկային ջերմաչափերը։

Չղջիկի լեգենդը

Ասում են՝ չղջիկը մի ժամանակ շատ է վախեցել Արևի շողեցիր։ Անդադար փորձել է դրանց հետ չհանդիպել, չտեսնվել։ Ցերեկները թաքնվել է ծառերի մեջ, այլ կենդանիների բներում, թփերի տակ։ Այնքան է լաց եղել, որ ընկերները խորհուրդ են տվել ցերեկները մնալ տանը, իսկ գիշերները քնել։ Այդ օրվանից չղջիկը այդպես էլ արել է։ Ցերեկը մնացել է տանը, քնել, հանգստացել, իսկ գիշերը շրջել, հանդիպել ընկերներին ու հեռու մնացել Արևի շողերից։

До первого дождя

Таня и Маша были очень дружны и всегда ходили в детский сад вместе. Один раз, когда девочки шли по улице, начался сильный дождь. Маша была в плаще, а Таня в одном платье. Девочки побежали. — Сними свой плащ, мы накроемся вместе! — крикнула на бегу Таня. — Я не могу, я промокну! — нагнув вниз голову с капюшоном, ответила ей Маша. В детском саду воспитательница сказала: — Как странно, у Маши платье сухое, а у тебя Таня, совершенно мокрое, как же это случилось? Ведь вы шли вместе? — У Маши был плащ, а я шла в одном платье, — сказала Таня. — Так вы могли бы укрыться одним плащом, — сказала воспитательница и, посмотрев на Машу, покачала головой. — Видно, ваша дружба до первого дождя! Обе девочки покраснели: Маша за себя, а Таня за Машу.

Вопросы

 1. Как повела себя Маша во время дождя? Права ли Маша?
  Маша повела себя плохо, она была не права.
 2. Почему Маша покраснела “за себя”?
  Маша покраснела, потому что она не помогла подруге.
 3. Как вы поступаете в таких случаях?
  Я помогаю своим друзьям.
 4. Почему рассказ называется «До первого дождя»?
  Рассказ называется «До первого дождя», потому что Маша повела себя не правильно во время первого дождя.
 1. Подготовьте подробный пересказ.
 2. Составьте и запишите предложения со словами.
  1) нашёл, зайчика, в, Я, лесу, маленького; 2) 3) В, сестры, и, сумке, тетрадь, лежали, карандаши; 4)
  крупный, по, дождь, Застучал, крышам;

Я нашёл маленького зайчика в лесу.
Скоро реки покроются льдом.
В сумке сестры лежали тетрадь и карандаши.
Застучал крупный дождь по крышам.