Архив за день: 16.03.2021

Թվականի գրություն

Բաց թողնված բառերը լրացրո՛ւ 1, 2, 4, 5, 7, 10, 1000 թվերի անուններով և գտի՛ր ժողովրդական դարձվածքներն ու առածները։
Տասը չափի՛ր, մեկ կտրի՛ր։
Երկուսն էլ մի սանրի կտավ են։
Երկու ոտքը չորս անել։
Հինգ մատի պես իմանալ։
Յոթ սարի, յոթ ձորի հետևում լինել։
Մի խելքը լավ է, երկուսն՝ ավելի։
Մի ձեռքով երկու ձմերուկ չես բռնի։
Հազար կա՝ մեկ չարժե։
Երկու ոտքը մեկ մաշիկ դնել։

Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ տառերով։
17-տասնյոթ
24-քսանչորս
64- վաթսունչորս
93-իննսուներեք
121-հարյուր քսանմեկ
805- ութ հարյուր հինգ
741- յոթ հարյուր քառասունմեկ
1753-հազար յոթ հարյուր հիսուներեք
6018- վեց հազար տասնութ
100.000- հարյուր հազար

Տրված քանակական թվականներից կազմի՛ր դասական թվականներ։
Յոթ-յոթերորդ
Տասն-տասներորդ
Քսան-քսաներորդ
Հիսունվեց- հիսունվեցերորդ
Տասնմեկ- տասնմեկերորդ

Տրված դասական թվականները դարձրո՛ւ քանակական։
Չորրորդ-չորս
Տասնութերորդ- տասնութ
Տասներորդ-տասն
Առաջին-մեկ
Քսաներորդ-քսան

Փակագծերում գրի՛ր ընդգծված բառերին տրվող հարցը։
Տարին ունի տասներկու (քանի՞) ամիս և չորս (քանի՞) եղանակ։
Եղբայրս նստած էր առաջին (ո՞ր) շարքում։
Քույրս սովորում է իններորդ (ո՞րերորդ) դասարանում։

Համացանցից և այլ տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելով գտի՛ր նախադասություններ, որոնց մեջ թվականներ լինեն։
Նրա պապն արդեն ութսուն տարեկան էր, բայց չէր կորցրել աշխատելու ունակությունը։
Մարզպետունին իր քսան քաջերով հաղթեց թշնամուն։
Յոթ անգամ փորձել փախչել, բայց այդպես էլ չստացվեց։
Դա Արմենի երկրորդ վեճն էր նոր դպրոցում։
Հինգ կիլոգրամ խնձոր գնելու համար մենք հազար դրամ վճարեցինք։