Архив за день: 10.03.2021

Անբախտ վաճառականներ

 1. միտք անել-մտածել
  մուրհակ-պարտագիր
  սովդաքար-վաճառական
  աչքը ճամփին պահել-մեկին շատ երկար սպասել
  աբուռ-ամոթ
  զոռով-բռնությամբ
  համրել-հաշվել
  ցիփ-ամբողջապես
  նամուս-պատիվ
  լիրբ-անամոթ
 2. Ճայն ու չղջիկը շատ էին ցանկանում գումար վաստակել ու աշխատել։ Բայց քանի որ անփորձ էին, ձախողվում են։ Ճայը նաև հավատավոր է։ Նա մինչև այժմ փնտրում է իր ապրանքը։ Փուշը պահանջատեր է, նա ուզում է իր պարտքը ու մինչև այժմ բարկացած փնտրում չղջիկին ու ճային։
 3. Ճայն ու չղջիկը որոշում են դառնալ վաճառական ու զբաղվել առևտրով։ Նրանք գնում են փշի մոտ ու պարտքով գումար վերցնում։ Չղջիկը մնում է, ճայը գնում է և առևտուր անում։ Հետ դառնալու ճանապարհին ճայի նավը խորտակվում է և ճայի ողջ գնածը սուզվում ծովում։ Չղջիկը սպասում է ճայի վերադարձին։ Իսկ փուշն անընդհատ պահանջում է իր պարտքը։ Ամոթահար չղջիկը փախչում է ու միայն գիշերները դուրս գալիս, ճայը դեռ ծովի վրա փնտրում է իր ապրանքը, իսկ փուշն ամեն անցնողին կանգնեցնում է ու հարցնում թե տեսե՞լ են լիրբ ճային ու չղջիկին։

5․ Չղջիկները միակ թռչող կաթնասուններն են։ Հայաստանում հանդիպում է 28 տեսակ՝ միավորված պայտաքիթ, հարթաքիթ և բուլդոգակերպ չղջիկների ընտանիքներում։
Տեսակների մեծ մասը բնակվում է Հայաստանի հարավային և հարավարևելյան մարզերում։
Ցերեկը, փաթաթվելով լայն թևերի մեջ, նրանք գլխիվայր կախվում-մնում են փչակներում, ձեղնահարկերում կամ որևէ մութ տեղում, իսկ գիշերը դուրս են թռչում՝ որսի։ Անաղմուկ ճախրում են երկնքում՝ հաճախակի թափահարելով թևերը։ Չղջիկներն ուտում են մեծ քանակությամբ միջատներ և դրանով զգալի օգուտ են բերում։ Չղջիկները կողմնորոշվում են անդրաձայնով. թռչելիս մոտակա առարկաներից ու միջատներից անդրադարձած իր ձայնի արձագանքով չղջիկը շրջանցում է անշարժ արգելքը կամ հետապնդում միջատին։

Մայրը

Ծիծեռնակը բույն էր շինել մեր տան կտուրին։ Ամեն գարնան վերադառնում էր հարավից և սկսում վերանորոգել բույնը։ Ծիծեռնակի վերադարձը ուրախություն էր պարգևում մեզ։ Նա իր զվարթ և քաղցր ձայնով ծլվլում էր մեր կտուրի տակ։ Որոշ ժամանակ հետո լսվում էր ճուտիկների ուրախ ճիչը։ Մայր ծիծեռնակը իր կտուցով կեր էր բերում ձագուկների համար։
Մի անգամ դեղնակտուցներից մեկը ձգվեց բնից ու ընկավ ներքև։ Մայրը ծղրտաց և նետվեց ձագի հետևից։ Նա բերանով բարձրացրեց չարաճճի ձագուկին ու դրեց բնի մեջ։

Առաջադրանքներ
1.Օգտվելով տեքստից, փորձի՛ր վերականգնել այս բառերում բաց թողնված տառերը։
Բույն, հարավ, վերանորոգել, վերադարձ, պարգև, զվարթ, քացցր, ձագուկ, ձգվել, ներքև, բարձրացնել։

 1. Տեքստից դո՛ւրս գրիր մեկական գոյական, ածական և բայ։
  Ծիծեռնակ, քաղցր, պարգևել:
 2. Գրի՛ր տեքստում ընդգծված բառերի հոմանիշները։
  Շինել-հյուսել, ստեղծել
  Կտուր-տանիք
  Պարգևել-նվիրել
  Զվարթ-ուրախ
 3. Տեքստի վերջին նախադասությունից դո՛ւրս գրիր բազմիմաստ բառը և օգտագործի՛ր այլ իմաստով։
  Հավերը կուչ էին եկել իրեն բնում:
 4. Դո՛ւրս գրիր տեքստի առաջին նախադասությունը և դարձրո՛ւ հարցական։
  Ծիծեռնակը բույն էր շինե՞լ մեր տան կտուրին։