Архив за день: 04.03.2021

Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը

    32409-8050:7=31259

 1. 8050:7=1150
 2. 32409-1150=31259

    4078·8-204:2+888:4

 1. 204:2=102
 2. 888:4=222
 3. 4078×8=32624
 4. 32624-102=32522
 5. 32522+222=32744

    250•70-720։3+625

 1. 250×70=17500
 2. 720:3=240
 3. 17500-240=17260
 4. 17260+625=17885

    300 • 9 + 300 – 99

 1. 300×9=2700
 2. 2700+300=3000
 3. 3000-99=2901

2545+724·5

 1. 724×5=3620
 2. 2545+3620=6165

3890-4480:4

 1. 4480:4=1120
 2. 3890-1120=2770

     75·60-353·10

 1. 75×60=4500
 2. 4500-3530=970

346·8-3535:7

 1. 346×8=2768
 2. 3535:7=505
 3. 2768-505=2263

   2539+724‧7

 1. 724×7=5068
 2. 2539+5068=7607

   40780‧70-2040։60+77700։300

 1. 40780×70=2854600
 2. 2040:60=34
 3. 77700:300=259
 4. 2854600-34=2854566
 5. 2854566+259=2854825


Մի կաթիլ մեղրը

չոբան-հովիվ
զըռ-կոպիտ
սըհաթ-պահ
լիրբ-անամոթ
մահակ-փայտե հաստ գավազան
բոթ-վատ լուր
հրովարտակ-թագավորի գրավոր դիմում, կոչ
հպատակ-մեկի թելադրանքով ապրող
դրացի-հարևան
ամայանալ-անբնակ դառնալ

Միևնույն կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

216·40:80·30=3240

 1. 216×40=8640
 2. 8640:80=108
 3. 108×30=3240

5100:6‧50:20=21250

 1. 5100:6=850
 2. 850×50=42500
 3. 42500:20=21250

2187-725+96782-7106=91138

 1. 2187-725=1462
 2. 1462+96782=98244
 3. 98244-7106=91138

2000‧4։20·70=28000

 1. 2000×4=8000
 2. 8000:20=400
 3. 400×70=28000

336000։600։70‧11=88

 1. 336000:600=560
 2. 560:70=8
 3. 8×11=88