Архив за день: 26.02.2021

Առաջադրանքներ

Կազմի՛ր բառեր՝ լրացնելով բաց թողնված վանկերը։
համբույր, հովիվ, օճառ, բամբակ, բլթակ, հատակ, նժդեհ, թիթեռ, ճնճղուկ, կտրոն, մածուն։

Բազմավանկ բառերը բաժանի՛ր վանկերի։
Գա-թա, խաչ-մե-րուկ, ան-դունդ, կա-նաչ, մա-նու-շա-կա-գույն, թա-գու-հի, թա-գա-վոր, ա-ղավ-նի, ամպ-րոպ։

Գրի՛ր տասը եռավանկ բառ։
Անետա, խոհանոց, հեռախոս, պահարան, սառնարան, պատուհան, ապակի, մազակալ, պայուսակ, գրչատուփ:

Բառակապակցություններն արտահայտի՛ր մեկ բառով։
Հայրենիքը սիրող-հայրենասեր
Գաղտնիքը պահող-գաղտնապահ
Տարվա վերջը-տարեվերջ
Գնումներ կատարող-գնորդ
Հայաստանի բնակիչ-հայաստանաբնակ
Քաղաքի բնակիչ-քաղաքաբնակ

Տրված արմատներով որքան կարող ես անհոդակապ բարդություններ (առանց հոդակապի գրվող բարդ բառեր ) կազմի՛ր։
Ափ-լճափ, անափ
Ընկեր-դասընկեր, խաղընկեր
Անկյուն-բազմանկյուն, ուղղանկյուն,
Աման-հազաման, կաթնաման
Առատ-ջրառատ, կաթնառատ


Տրված ածանցներով նոր բառեր կազմի՛ր / յա, անոց, եղեն, դժ, ենի, ոտ/։
Ոսկյա, արծաթյա, խոհանոց, խմորեղեն, ամանեղեն, հրեղեն, սպիտակեղեն, դժբախտ, վարդենի, ծիրանենի, փշոտ, յուղոտ:

Մայրը

 1. օճորք-առաստաղ, տանիք
  ամբար-մարագ, շտեմարան
  զվարթ-ուրախ, աշխույժ
  երդիկ-ծխնելույզ
 2. վերադառնալ-հեռանալ
  ուրախ-տխուր
  անզգույշ-զգուշավոր
  սոված-կուշտ
  շտապել-դանդաղել
 3. Մայր ծիծեռնակը շատ է սիրում իր ձագին, նա շատ հոգատար է: Եվ դա է պատճառը, որ նա ձագին կորցնելուց հետո սատկում է:
 4. Եվ ի՜նչ քաղցր էր, երբ առավոտները նա ծլվլում էր մեր երդիկին կամ երբ իրիկնապահերին իր ընկերների հետ շարժվում էին մի երկար ձողի վրա ու «կարդում իրիկնաժամը»։
  Ծիծեռնակը դատարկ կատվին որ տեսավ, մի զիլ ծղրտաց ու թռավ, իջավ դիմացի ծառի ճյուղին։ Այնտեղ լուռ վեր եկան։ Մին էլ տեսանք՝ հանկարծ ցած ընկավ մի քարի կտորի նման։ Վազեցինք, տեսանք՝ մեռած, ընկած է ծառի տակին։
 5. «Ինքնազոհ մայրը»
 6. Ծիծեռնակները լինում են տարբեր տեսակներ։ Տեսակները մոտ 79 են։ Կան ծիծեռնակներ որոնց ապրելակերպը նման է մյուս ծիծեռնակներին։ Ծիծեռնակները ունենում են մկրատաձև պոչեր։ Նրանք սնվում են միջատներով։ Տները կառուցում են տարբեր ճյուղերից և իրենց թուքով ճյուղերը իրար ամրացնում։
  Քաղաքային ծիծեռնակների բույնը լինում է կլոր, իսկ գյուղական ծիծեռնակներինը բաժականաման։
  Ձմռանը նրանք թռչում են տաք երկրներ և երբ մեզ մոտ եղանակը տաքանում է նրանք վերադառնում են։