Архив за день: 19.11.2020

Երջանիկ խրճիթը

 1. Պատմվածքից դուրս գրել համեմատությունները։
  Ջրաղացը անուշ-անուշ մտմտալով, մանուկ օրերից մի հեքիաթ է պատմում՝ մանկության պես սիրուն , մանկության պես ոսկի։
 2. Ընդգծված բառերը փոխարինել հոմանիշներով։
  արահետ, փոքրիկ, պերճ, անհետանալ, ունևոր, արևամուտ, կամաց, նման։
 3. Տրված արահայտությունները գրել մեկ բառով․
  թևին տալ՝թռչել, ներս ընկնել՝ մտնել, լաց լինել՝ լացել, թիկն տալ՝ թիկնել։
 4. Տեքստից դուրս գրել ուրիշի ուղղակի խոսք արտահայտող նախադասությունները։
  -Այս էլ որդուս բաժինը:
  -Այ կնիկ, այս քանի տարի է, միշտ էլ որդուս բաժինն ես պահում ու առավոտ անծանոթ անցորդներին տալիս։
  -Ահա, մեր որդին,-բացականչեցին ծերունիները և գրկներն առան իրենց կորած, կարոտած որդուն և լաց եղան:
 5. Առանձնացնել բացականչական և հարցական նախադասությունները․ դիտարկել դրանց իմաստային տարբերությունները և կետադրությունը։
  Հարցական նախադասությունները արտահայտում են հարցում, իսկ բացականչականները՝ հույզ, ուրախություն։
  Հե՜յ մեր որդին էլ չի գա:
  -Ինչո՞ւ ես տխուր, իմ որդի, -ասում էր հարուստ հայրը նրան.-ի՞նչդ է պակաս, թե՞ սեր ունիս մի աղջկա, հայտնի՛ր, թե ինչ կա…
 6. Նկարագրել խրճիթը։
  Խրճիթը փոքր էր, տխուր։
 7. Բնութագրել տղային։
  Տղան հոգատար էր, բարի և ծնողասեր։
 8. Առանձնացնել տղայի ծնողներին բնութագրող հատվածները։
  Կանաչ ուռենու տակ թիկն էր տվել ջրաղացպանը և չիբուխը գոհ ծխում. կողքին նստել էր կինը,
  Մոտեցավ խրճիթին, կամացուկ նայեց լուսամուտից ներս. նստել էր մի ալևոր մարդ և մտախոհ չիբուխ էր ծխում. մի երերուն պառավ ցամաքած ձեռքերով սեղան էր փռում:
 9. Պատմվածքի իմաստը արտահայտող ասացվածներ ընտրել։
  Տնից լավ տեղ չկա։
 10. Պատմվածքը համեմատել Հ․ Թումանյանի <<Ամենից լավ տունը>> բանաստեղծության հետ։
  Երկու ստեղծագործություններում էլ հերոսները հեռանում են հայրենի տանից, ապրում հեռվում, բայց նորից վերադառնում տուն։