Архив за день: 26.10.2020

Գործնական աշխատանք, առաջադրանք

Սեղանի գորգի երկարությունը՝ 2 մետր, լայնությունը՝ 1 մետր։
Մակերեսը՝ 2*1=2 մ քառակուսի
Պարագիծը՝ 2+2+1+1=6 մ

Ամենամեծ սեղանի մակերեսը՝ 42=8 մ քառակուսի Ամենափոքր սեղանի մակերեսը՝ 21=2 մ քառակուսի
Նրանց մակերեսների տարբերությունը՝ 8-2=6

1․Հաշվի՛ր 15 մմ, 14 մմ, 16 մմ և 17 մմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։
15+14+16+17=62 մմ= 6սմ 2մմ
2․Հաշվի՛ր 3 դմ, 5 դմ, 8 դմ և 9 դմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։
3+5+8+9=25 դմ
3․Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 16 է։
16*2=32

4․Քառակուսու պարագիծը 28 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու կողմը։
28:4=7 սմ

5․Քառակուսու պարագիծը 24 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։
24:4=6

6․Քառակուսու մակերեսը 81 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։ 9 մ
7․Քառակուսու 3 կողմերի գումարը 18 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու 1 կողմը։
18:3=6 սմ

8․Քառակուսու 3 կողմերի գումարը 21 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։
21:3=7 սմ

9․ Ուղղանկյան լայնությունը 5 սմ է, իսկ երկարությունը 4 սմ-ով մեծ է լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը։
5+4=9 սմ երկարություն
Պարագիծը՝ 2*(9+5)=28 սմ

10․ Հաշվի՛ր 15սմ և 11 սմ կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը։
Պարագիծը՝ 2*(15+11)=52 սմ, մակերեսը՝ 15*11=165 սմ քառակուսի

Ծագումով որտեղի՞ց ես, Հայկ և Բել

Ես հայ եմ։ Ծնվել, մեծացել և ապրում եմ Հայաստանում՝ Երևանում։

Երկխոսություն լոռու բարբառով՝
Մի քանի լոռըցի ճանապարհի վերա մի հատ կոշիկ են գտնում։ Այս ի՞նչ կլինի, ի՞նչ չի լինիլ․․․ բայց և ոչ մեկը չէ կարողանում բացատրել, թե ի՞նչ բան է դա։
– Ինչ որ ա քյոխվեն անպատճառ կիմանա,– որոշում են նրանք և բերում ցույց են տալիս քյոխվին։
– Վա՜յ, վա՜յ, վա՜յ,– հեգնում է քյոխվեն,– ըտե՞նց պտեք դուք աշխարհքը կառավարվիլ, բա հլե՞ ինչը հասկանըմ չեք՝ էս է՞լ չեք հասկանըմ ի՛նչ ա։
– Հա դե մենք ինչ տենք հասկանալ, բռի մարդիկ ինք, դու մարթ ես տեհել, աշխարհ ես տեհել, պրիստավի կուշտն էս գնացել, էտ ի՞նչ ա։
– Քլնգի բուն ա ի՛նչ ա,– բացատրում է հասկացող քյոխվեն։

Այս բարբառով խոսում են Լոռու մարզում։

Հայաստանը՝ Հայկի ժամանակ

Հայկի ժամանակ Հայաստանը մեծ էր․ ծաղկաշատ ու ծառաշատ։ Բլուրների վրա կային մեծ ու անառիկ ամրոցներ։