Архив за день: 17.03.2020

Մաթեմատիկա

 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

6545 + 3218 – 3 x 700 =6545+3218-2100=9763-2100=7663

235 x 3 – 4200 : 60 =705-70=635

8100: 90 + (35×6): 7=90+210:7=90+30=120

3500 : 70 + (240 x 10) : 8=50+2400:8=50+300=350

2. Կազմի՛ր արտահայտություններ

 •  3 հատ 5 -ով ստացի՛ր
  ա,
  բ․ 5 5+5-5=5
  գ․ 0 5-5-5=0
  դ․ 4 5-5:5=4
 •  5 հատ 3-ով ստացի՛ր
  ա․ 4 3+3+3+3:3=4
  բ․ 13 3×3+3+3:3=13
  գ․ 3 3+3-3+3-3=3
  դ․ 31 ?
 •  4 հատ 4-ով ստացի՛ր
  ա․ 3 4+4+4:4=3
  բ․ 1 4:4+4-4=1
  գ․ 10 ?
  դ․ 6 (4+4):4+4=6

3.    3 տարբեր գույնի ափսեում տարբեր մրգեր են՝ խնձոր, նարինջ և բանան։ Խնձորը կապույտ և սպիտակ ափսեների մեջ չէ։ Նարինջը կապույտ և վարդագույն ափսեների մեջ չէ։ Բանանն ի՞նչ գույնի ափսեի մեջ է։

Պատ՝․կապույտ։

Հիշողություն. Ղազարոս Աղայան

Ծիծեռնակը բույն էր շինում,
Ե՛վ շինում էր , և՛ երգում,
Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝
Առաջվա բույնն էր հիշում:
Մեկ անգամ էր նա բույն շինել
Եվ շատ անգամ կարկատել,
Բայց այս անգամ վերադարձին
Բույնն ավերակ էր գտել:
Այժմ նորից բույն էր շինում,
Ե՛վ շինում էր , և՛ երգում,
Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝
Առաջվա բույնն էր հիշում:
Նա հիշում էր անցած տարին
Իր սնուցած ձագերին,
Որոնց ճամփին հափշտակեց
Արյունարբու թշնամին:
Բայց նա կրկին բույն էր շինում,
Ե՛վ շինում էր , և՛ երգում,
Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝
Առաջվա բույնն էր հիշում:

Share this: